ADOPTUAR mb. drejt.

Table of Contents

kuptimi

Që është bërë nga dikush bir a bijë në shpirt me ligj, që është marrë zyrtarisht si fëmijë në një familje.

shembuj

  • Fëmijë (djalë) i adoptuar.
  • Vajzë e adoptuar. 

sinonie