ADRESË f. drejtim.

Table of Contents

kuptimi

Në adresë të dikujt në drejtim të dikujt, për dikë; në lidhje me dikë.

shembuj

  • Pa adresë pa drejtim të caktuar.
  • Kritikë pa adresë.
  • Top pa adresë. sport. 
  • * Na harroi adresën shak. shih te HARROJ.