ADRESIM m.

Table of Contents

kuptimi

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ADRESOJADRESOHET.

shembuj

  • Adresimi i të dokumenteve të tatimeve (të banesave, të pronës…).
Tags: