AERO- fjalëform.

Table of Contents

kuptimi

Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, e cila u përgjigjet nga kuptimi fjalëve: ajror, i ajrit. nga ajri, me anë të ajrit; i aviacionit;

shembuj