AERODINAMIKË fiz.

Table of Contents

kuptimi

Pjesë e fizikës, që studion ligjet e lëvizjes së ajrit e të gazeve të tjera, si edhe veprimin e tyre mbi trupat e ngurtë që lëvizin nëpër to.

shembuj

  • Ligjet e aerodinamikës.
Tags: