AERODROM m.

Table of Contents

kuptimi

Fushë me piste e me pajisje të nevojshme për ngritjen, uljen dhe qëndrimin e aeroplanëve e të mjeteve të tjera fluturuese; fushë aeroplanësh.

shembuj

  •  Aerodrom ushtarak.
  • Pista (kulla) e aerodromit.
  • Ulet në aerodrom.

sinonime