AERONAUTIKË f. av.

Table of Contents

kuptimi

Dija mbi lundrimin në ajër me mjete fluturuese më të lehta ose më të rënda se ajri; mjeshtëria e lundrimit në ajër.

shembuj

  • Qendra e aeronautikës.