AEROPLAN m.

Table of Contents

kuptimi

Mjet fluturues më i rëndë se ajri, zakonisht me krahë, që punon me motor dhe që përdoret për udhëtime, për qëllime ushtarake etj.; avion.

shembuj

  • Aeroplan reaktiv.
  • Aeroplan dymotorësh (katërmotorësh).
  • Aeroplan ushtarak (gjuajtës, bombardues… ).
  • Aeroplan udhëtarësh (transporti).
  • Fushë aeroplanësh.
  • Biletë aeroplani.
  • Hipi në aeroplan.
  • Zbres nga aeroplani.
  • Udhëtoj me aeroplan.
  • Aeroplani ngrihet (ulet, zbret, rrëzohet).

sinonime