AEROPLANMBAJTËS mb. usht.

Table of Contents

kuptimi

Anije e ndërtuar dhe pajisur për mbajtjen, ngritjen dhe uljen e aeroplanëve në të.

shembuj

  • Anije aeroplanmbajtëse.