AEROPLANMBAJTËSE f. usht.

Table of Contents

kuptimi

Anije e madhe ushtarake, që ka piste për ngritjen e uljen e aeroplanëve dhe hangarë për qëndrimin e tyre.

shembuj