AEROPORT m.

Table of Contents

kuptimi

Aerodrom i ndërtuar në vija të caktuara të udhëtimeve ajrore dhe i pajisur për nisjen e pritjen e udhëtarëve e të mallrave dhe për drejtimin e fluturimeve të aeroplanëve.

shembuj

  • Aeroport civil (ushtarak).