AF m.

Table of Contents

kuptimi

Shkëlqimi ngjyra-ngjyra i një stofi, i kadifesë etj., që ndryshon sipas këndit të vështrimit.

shembuj

  • Af i ndritshëm (i errët).
  • Kadife me af.