AFARIST mb.

Table of Contents

kuptimi

Që ka të bëjë me afaristët, i afaristëve; që është karakteristik për afaristin, prej afaristi.

shembuj

  • Qarqet afariste.
  • Veprimtari afariste.

shih edhe

 

Tags: