AFAT m.

Table of Contents

kuptimi

 1. Një pjesë e caktuar kohe, që është e nevojshme për të bërë diçka.
 2. Caku kohor (viti, muaji, dita) që është vendosur për fillimin ose për mbarimin e një pune. .

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Afat i mjaftueshëm.
 • Me afat të gjatë (të shkurtër).
 • Afati i shkollës (i shërbimit, i shfrytëzimit).
 • I lë (i jap) afat.
 • Shkurtoj (zgjat, plotësoj) afatin.
 • I kaloi afati.
sipas kuptimit 2
 1. Afati i parë (i fundit).
 2. Afati i pagesës (i dorëzimit, i shlyerjes, i paraqitjes).
 3. Para afatit. Në afatin e caktuar.
 4. Pa afat të caktuar.
 5. Dorëzoj (kryej) në afatin e duhur.
 6. * S’i jap afat dikujt e ngut tepër, e shtrëngoj, s’e lë të marrë frymë

sinonime