AFATGJATË mb.

Table of Contents

kuptimi

Që zgjat a që vepron për shumë kohë; që kërkon shumë kohë për t’u kryer; që mund të shlyhet pas një kohë të gjatë.

shembuj

  • Program afatgjatë.
  • Hua afatgjatë.
Tags: