AFATSHKURTËR mb.

Table of Contents

kuptimi

Që zgjat a që vepron për pak kohë; që kërkon pak kohë për t’u kryer; që duhet shlyer pas pak kohe.

shembuj

  • Plan afatshkurtër.
  • Investim afatshkurtër
  • Marrëveshje afatshkurtër.
  • Hua afatshkurtër.

tjera

Tags: