AFËR ndajf. 

Table of Contents

kuptimi

1. Në largësi të vogël nga diçka tjetër, pranë;
2. Pas pak kohe, pa kaluar shumë kohë, së shpejti; jo shumë kohë përpara;
3. Me lidhje gjaku ose me lidhje familjare të ngushta;
4. Pa ndonjë dallim të madh nga dikush a nga diçka tjetër, me tipare të ngjashme me të;
6. fig. Drejtpërsëdrejti; duke i qëndruar pranë, me kujdes e vëmendje të veçantë;

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Afër e afër shumë pranë, ngjitur.
 • Aty afër.
 • E kam afër.
 • Rri afër.
 • Bie me afër.
sipas kuptimit 2
 • Tashti afër.
 • Është afër dita kur… 
sipas kuptimit 3
 • Është afër me të.
 • Bien afër. 
sipas kuptimit 4
 •  Janë afër njëri-tjetrit.
 • Qëndrojnë afër. 
 • Afërsisht.
 • Aty afër aty rrotull. 
sipas kuptimit 6
 • Shoh nga afër.
 • Drejton nga afër.
 • Ndiej nga afër.
 • Kam (mbaj) afër dikë. 
 • I rri (i qëndroj) afër.
 • I gjendet afër. 

sinonime

antonime