AFËRM m. kryes.

Table of Contents

kuptimi

  1. Njeri që ka lidhje gjaku ose lidhje të tjera familjare të ngushta me një tjetër, farefis.
  2. Njeri që bën pjesë në rrethin e ngushtë të atyre, që bashkëpunojnë me dikë në veprimtarinë shtetërore a shoqërore.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Prindërit dhe të afërmit e tjerë.
  • Ndahem nga të afërmit.
  • Ngushëlloj të afërmit. 

sinonime