AFËRM mb.

Table of Contents

kuptimi

  1. Që ka lidhje gjaku ose lidhje familjare të ngushta me dikë.
  2. shih AFËRT (i,e) Në ditët e afërme. Në mbledhjen e afërme. Bashkëpunëtorët më të afërm

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Njerëzit e afërm.
  • Kushërinj të afërm. 
sipas kuptimit 2
  • Në ditët e afërme.
  • Në mbledhjen e afërme.
  • Bashkëpunëtorët më të afërm.

sinonime

Tags: