AFËRME f.

Table of Contents

kuptimi

Diçka që ndodhet pranë ose rreth nesh; diçka që shihet, që dëgjohet a preket drejtpërdrejt, ajo që kuptohet a kapet me lehtë;.

shembuj

  • Nga e afërmja tek e largëta.

sinonime

antonime