AFËRMENDËSI f. libr.

Table of Contents

kuptimi

Të qenët afër me të vërtetën.