AFËRMENDSH ndajf.

Table of Contents

kuptimi

1. si fj. ndërm. Kuptohet vetvetiu, është e qartë vetvetiu, s’ka dyshim.
2. si pj. Po, sigurisht, ashtu vërtet.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Do të vonohej, afërmendsh, po të nisej më këmbë.
sipas kuptimit 2
  • Afërmendsh, është i suksesshëm pas gjithë atij angazhimi.

sinonime