AFËRMENDSHËM mb.

Table of Contents

kuptimi

Që kuptohet vetvetiu, që është i qartë vetvetiu; që është më afër së vërtetës.

Tags: