AFËRMI ndajf.

Table of Contents

kuptimi

1. Nga afër, që pranë, drejtpërdrejt.
2. Pas pak kohe, së shpejti; para pak kohe, tani afër.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Shoh së afërmi.
 • Ndjek së afërmi.
 • Njoh së afërmi. 
sipas kuptimit 2
 • Tani së afërmi.
 • Shfaqet (jepet) së afërmi.

sinonime

sipas kuptimit 1
 • nga afër
 • nga aty
 • nga pranë
 • nga vendi
sipas kuptimit 2
 • pas pak kohe
 • pas një çasti
 • edhe pak
 • pas pak çastesh

antonime

sipas kuptimit 1
sipas kuptimit 2