AFËRNDENJËS mb. libr.

Table of Contents

kuptimi

Që ndodhet përbri, i ngjitur me një tjetër; fqinjë.

shembuj

  • Kënde afërndenjëse. ( gjeom. kënde që kanë një brinjë të përbashkët)
  • Brinjët afërndenjëse. gjeom.

antonime