AFËRSI f.

Table of Contents

kuptimi

1. Të qenët afër, të ndodhurit në një vend pranë; kund. largësi.
2. vet. ~, ~TË. Tokat a vendet që shtrihen rrethe rrotull një qyteti, një fshati etj., vendet aty rrotull, rrethinat.
3. shih AFRI,~A .
4. fig. Lidhje e afërt shpirtërore; qëndrim i përzemërt e i ngrohtë.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Afërsi gjeografike.
  • Në afërsi afër, pranë. 
sipas kuptimit 2
  • Në afërsitë e qytetit (e fshatit, e kështjellës). 
  • Në afërsitë e frontit. 
sipas kuptimit 3
  • Afërsi gjinore.
  • Ka afërsi. 
sipas kuptimit 4
  • Afërsi shpirtërore. 

sinonime

antonime