AFËRSISHT ndajf.

Table of Contents

kuptimi

Mënyrë e cila nuk është tërësisht e njëjtë, por e ngjashme. Në mënyrë të përafërt, me afërsi, përafërsisht.

shembuj

  • Përcaktoj (gjej, llogarit) afërsisht.