AFËRT mb.

Table of Contents

i afërt / e afërt

kuptimi

 1. Që ndodhet në largësi të vogël nga diçka tjetër, që është pranë, afër diçkaje; fqinjë;
 2. Që e ndan pak kohë nga një çast i caktuar; që do të vijë pas pak kohe, që do të ndodhë së shpejti ose që ka qenë para pak kohe;
 3. Që ka marrëdhënie të ngrohta e të çiltra me dikë, i dashur e i përzemërt; që bën pjesë në rrethin e ngushtë të dikujt, që ka fituar besimin e dikujt, i lidhur ngushtë me dikë.
 4. Që ka përmbajtje ose tipare të ngjashme me një tjetër.
 5. Që afrohet nga madhësia ose nga vlera me një tjetër.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Fshatra të afërta.
 • Shtëpi (rrugë) të afërta. 
sipas kuptimit 2
 • E ardhmja (e kaluara) e afërt.
 • Detyrat e afërta.
 • Qëllimi i afërt.
 • Mbledhja e afërt.
 • Në ditët e afërta. 
sipas kuptimit 3
 • Shok (mik) i afërt.
 • Bashkëpunëtor i afërt.
 • Tregohem i afërt me dikë. 
sipas kuptimit 4
 • Mendime (pikëpamje) të afërta.
 • Qëllime të afërta.
 • Degë (shkenca) të afërta.
 • Fjalë me kuptime të afërta. 
sipas kuptimit 5
 • Shuma të afërta.
 • Dy numra të afërt. Përfundime të afërta.

antonime

Tags: