AFËRT mb. gjuh.

Table of Contents

kuptimi

Që ka prejardhje të përbashkët me një tjetër.

shembuj

  • Gjuhë të afërta.