AFISHE f.

Table of Contents

kuptimi

Fletë ku shkruhet njoftimi për një shfaqje, për një film, për një ndeshje sportive etj., e cila ngjitet në një vend të dukshëm.

shembuj

  • Afishet e filmave.
  • Afishet e teatrit.
  • Ngjit (vë) një afishe.

tjera