AFISHIM m.

Table of Contents

kuptimi

Emër i cili përshkruan një veprim dhe merr kuptimin e foljeve AFISHOJ, AFISHOHET.

shembuj

  • Vend (kënd) afishimi.
  • Vend i lejueshëm për afishim.
  • Shkupi do të afishohet me afishe me motive kombëtare për Ditën e Pavarësisë.
Tags: