AFISHOHET pës.

Table of Contents

kuptimi

Pësore e foljes AFISHOJ.

shembuj

  • U afishuan shifrat e planit.