AFORIZËM m.

Table of Contents

kuptimi

Thënie a fjali e shkurtër, e goditur e me fuqi shprehëse, që përmban një mendim të përgjithësuar a një mësim të nxjerrë nga jeta.

shembuj

  • Flet me aforizma.
  • Përmbledhje aforizmash.