AFRATË mb. fig.

Table of Contents

kuptimi

Shumë i hidhur.

shembuj

  • llaçi ishte afratë.
  • E ka gojën afratë.

tjera

Tags: