AFRESK m. art.

Table of Contents

kuptimi

Pikturë që bëhet me bojëra uji mbi suva të njomë; mënyra e punimit të këtyre pikturave.

shembuj

  • Afreske mesjetare.
  • Mur me afreske.
  • Ngjyrat e afreskut.