AFRI f. gjuh.

Table of Contents

kuptimi

Lidhje e afërt, ngjashmëri që buron nga prejardhja e përbashkët.

shembuj

  • Afri gjuhësh.
  • Lidhje afrie.