AFRI f. përmb. bised.

Table of Contents

kuptimi

Të afërmit, farefisi.

shembuj

  • U mblodh afria.
  • Jemi afri.

sinonime