AFRI f.

Table of Contents

kuptimi

  1. Lidhje gjaku ose lidhje tjetër e ngushtë familjare, farefisni.
  2. Ngjashmëri e madhe ose përputhje në tiparet kryesore.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Lidhje afrie.
  • Ka afri me dikë. 
sipas kuptimit 2
  • Afri klasore (ideologjike).
  • Afria e mendimeve (e qëndrimeve).
  • Ka afri me një tjetër. 

sinonime

afërsi

lidhje të ngushta