AFRIKAN mb.

Table of Contents

kuptimi

Që lidhet me Afrikën ose me afrikanët, që është karakteristik për Afrikën ose për afrikanët, i Afrikës ose i afrikanëve; që është krijuar nga afrikanët.

shembuj

  • Kontinenti afrikan.
  • Vendet afrikane.
  • Popujt afrikanë.
  • Gjuhët afrikane.
  • Valle (këngë) afrikane.
Tags: