AFRIM m.

Table of Contents

kuptimi

Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve AFROJ, AFROHEM.

shembuj

  • Afrim i shpejtë (i dukshëm).
  • Afrimi i pranverës (i festës).
  • Afrimi i kongresit (i përvjetorit).
  • Afrimi me shokët. Afrimi me bazën.
  • Afrimi i mësuesit me nxënësit.
  • Afrimi i shkollës me jetën.
  • Shartim me afrim. bujq.

antonime