AFRISHËM mb. mat.

Table of Contents

kuptimi

Që i ruajnë drejtëzat a sipërfaqet paralele si të tilla gjatë shndërrimeve.

shembuj

  • Shndërrime të afrishme.
  • Gjeometria e afrishme; dija që merret me vetitë e figurave gjeometrike, të cilat ruhen gjatë shndërrimeve.