AFRISHËM mb.

Table of Contents

kuptimi

Që ka afri me dikë a me diçka.

shembuj

  • Gjuhë të afrishme. 

tjera

 

Tags: