AFROHEM fig.

Table of Contents

kuptimi

  1. Arrij afër një caku; ndodhem para përfundimit të diçkaje; është në të mbaruar e sipër.
  2. Bëhem i afërt e i dashur me dikë, miqësohem, lidhem ngushtë me dikë; i rri pranë dikujt, përpiqem ta bëj për vete dike për një qëllim.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • I afrohem fundit (zgjidhjes). 
sipas kuptimit 2
  • Afrohet me masat.
  • Afrohem me njerëzit (me shokët). 

antonime