AFROHEM  pës.

Table of Contents

kuptimi

Pësore e foljes AFROJ.

shembuj

  • Nuk i afrohet (nuk i vjen) as te gishti (te thoi) i këmbës.
Tags: