AFROHET vetv.

Table of Contents

kuptimi

Bëhet me i afërt, vjen me afër në kohë, mbetet pak kohë derisa të vijë a të përfundojë diçka.

shembuj

  • Afrohet dimri (pranvera).
  • Afrohet mëngjesi (mbrëmja…).
  • Afrohet Një Maji (Viti i Ri).
  • U afruan pushimet (provimet).
  • Po afrohet dasma (dita e nisjes).
  • Iu afrua pleqëria (fundi). 

sinonime

antonime