AFRUAR mb.

Table of Contents

kuptimi

  1. Që është vënë pranë me një tjetër, që rri a qëndron afër, i afërt; kund. i larguar.
  2. shih AFRUESH/ËM (i), ~ME (e).
  3. shih PËRAFËRT (i,e).

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Lule të afruara.
  • Me duar të afruara. 
sipas kuptimit 2
  • Njeri i afruar.
  • Tregohet i afruar. 
sipas kuptimit 3
  • Shifra të afruara.

antonime

Tags: