AFRUES mb.

Table of Contents

kuptimi

  1. Që shkon drejt përputhjes së tipareve, që afrohet nga tiparet.
  2. Që përpiqet të jetë me i afërt e i dashur me dikë; që përpiqet ta afrojë a ta bëjë për vete dikë.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Zhvillim afrues.
  • Në rrugë afruese. 
sipas kuptimit 2
  •  Qëndrim afrues.
  • Mendime afruese.

antonime

Tags: