AH fig.

Table of Contents

kuptimi

Nëmë, mallkim.

shembuj

  • E zuri (e gjeti) ahu.
  • Me ah e me bah me rënkime të mëdha, duke u ankuar për çdo gjë.
  • Lë në ahe lë në mjerim, në vuajtje.