AH jokal.

Table of Contents

kuptimi

Bëj «ah!» për të shprehur dhembje, hidhërim, keqardhje etj. ose habi, gëzim etj.

shembuj

  • Ah!