AH pasth.

Table of Contents

kuptimi

 1. Përdoret kur shprehim dhembje, pikëllim, dëshpërim etj.
 2. Përdoret për të përforcuar shprehjen e kënaqësisë, të gëzimit, të admirimit etj.; a.
 3. Përdoret kur shprehim zemërim, kërcënim etj. ose frikë, habi; a.
 4. Përdoret për të theksuar shprehjen e kundërshtimit, të mospranimit.
 5. Përdoret kur shprehim një mendim që na vjen papritur ose diçka që na kujtohet aty për aty në bisedë e sipër; a.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Ah, sa me dhemb!
 • Ah, ç’me gjeti!
sipas kuptimit 2
 • Ah, sa mirë!
 • Ah, sa bukur!
 • Ah, sa i lumtur jam!
sipas kuptimit 3
 • Ah, sa me trembe!
 • Ah, ti qenke!
 • Ah, në të zënça!
sipas kuptimit 4
 • Ah, jo!
 • Ah, gjer këtu!
sipas kuptimit 5
 • Ah, për pak harrova!
 • Ah, po, m’u kujtua.

tjera